Ombyggnationen har delvis finansierats av medel från EU via Länsstyrelsen.

Bidraget har använts till att utöka butiksytan, skapa en ny förbutik med servering, nya kylar och frysar med lägre energiförbrukning, handikappanpassad kundtoalett samt bättre utrymme för pakethantering.
Syftet är att skapa förutsättningar för en gemensam samlingspunkt för besökare och bofasta, en bättre arbetsmiljö för de anställda samt ge möjligheter till en modernare och större butik med ökad försäljning.
Vi kan redan nu konstatera att en del av målen är uppfyllda. Om investeringen leder till ökad försäljning får framtiden utvisa.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.