Styrelse

Styrelse:
Danne Svensson
Maria Stenis
Pelle Svensson
Bengt-Åke Fransson
Jan Erik Tomt
Irene Bäck Got

Revisorer:
Gertrud Olsson
Jan Jorbrink

Revisorssuppleant:
Anders Jönsson

Valberedning:
Sune Olsson
Eva Andersson
Mats Buud

Kontakt

Soldvägen 11, Box 22
792 05 Sollerön

Telefon:0250-22002
E-post: info@soldkopen.se