Protokoll

Protokoll fört vid senaste föreningsstämman:

protokoll

Kontakt

Soldvägen 11, Box 22
792 05 Sollerön

Telefon:0250-22002
E-post: info@soldkopen.se